Chính Sách Bảo Mật

Công ty cổ phẩn đầu tư Healthy cam kết, mọi thông tin của quý khách sẽ được bảo mật và không cung cấp cho bên thứ 3 nào cả ngoại trừ cơ quan chức năng và phía ban ngành có thẩm quyền của Nhà Nước Việt Nam khi cần.

Những thông tin của quý khách chỉ được công ty chúng tôi sử dụng vào mục đích hỗ trợ và chăm sóc.